Utsatt: 14.05.2020: Fra steinalder til vikingtid

Utsatt: 14.05.2020: Fra steinalder til vikingtid

Publisert av Torfinn og Karin Nærland den 09.01.20. Oppdatert 16.04.20.

Hå kommune er blant Norges rikeste både på kulturminner og flest funn fra forhistorisk tid: fra eldre steinalder 10.000 år før nåtid til vikingtid år 1050 e.v.t. De monumentale røysene på strandgravfeltene i Hå er i en særstilling. Mange andre gravminner, og tufter opptil 90 m lange, vitner om betydelig jordbruksbosetning i mere enn 3000 år i Hå. I museets magasin og utstilling i Stavanger er det mange og betydelige funn fra kommunen; flintoldsaker fra eldre og yngre steinalder (som vitner om sterk kontakt til Danmark), sjeldne sverd fra bronsealder fra mellom-Europa, gullfunn fra eldre jernalder og rike graver fra vikingtid.  

Forhistorisk tid er en spennende periode i Hå kommunes historie, som arkeolog Olle Hemdorff, Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger vil formidle til oss.

Vi starter med en tur på strandgravfeltet på Hå, og fortsetter med foredrag innendørs på prestegarden, inkludert enkel matservering.

Inngang medlemmer kr. 50, andre kr. 100

Arr: Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, Hå Gamle Prestegard og Hå Historielag