10.05.2022 Alexander Kielland ulukka

10.05.2022 Alexander Kielland ulukka

23.03.22 22:18 av Torfinn og Karin Nærland

Alexander Kielland ulukka - ei personleg oppleving 10.05.2022 kl. 19,Varhaug idrettslag, Opstavegen 583, Varhaug Den 27. mars 1980 kantra bustadplattforma i høg sjø. Av dei 212 personane ombord omkom 123. Oddbjørn Lerbrekk var ein av dei 89 personane som vart redda opp av havet. Han vil fortelje si historie frå ulukka og tida etterpå. Enkel servering, medlemmer kr. 50, andre kr. 100

Les mer
31.03.2022 Iddisar

31.03.2022 Iddisar

29.11.21 22:04 av Torfinn og Karin Nærland

Iddisane – om industrien og kulturen – forfattar og historikar John Gunnar Johnsen I hermetikkbyen Stavanger vaks det fram ein stor grafisk industri knytta til produksjon av etikettar til ulike typar hermetikkboksar. OBS: Dette er same arrangement 17.03.2022 som vart utsatt pga. sjukdom.

Les mer
Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

24.03.21 21:28 av Torfinn og Karin Nærland

Hå historielag frårådar å utvide Grødaland næringsområde nordover mot Grødaland bygdemuseum. For eit museumsanlegg som Grødaland bygdemuseum er det særs viktig å ligge i eit jordbrukslandskap, med store buffersoner til anna aktivitet. Det opne jærlandskapet, samspelet med havet rett vest av tunet og fråvèret av andre forstyrrande landskapselement, er særs viktig for opplevinga og framstillinga av Grødaland som museumsanlegg.

Les mer
Utsetting av årsmøte og arrangement

Utsetting av årsmøte og arrangement

07.02.21 19:27 av Torfinn og Karin Nærland

Ut frå koronasituasjonen vert det planlagte årsmøtet 24.02.2021 utsatt til tidlegast i september 2021. Det sitjande styret fortsett difor i sine funksjonar inntil årsmøtet vert halde. Likeså vil me utsette andre planlagte møter for 1. halvår til hausten. Skulle det vise seg at situasjonen betrar seg mykje, og styresmaktene opnar for meir møteverksemd ut på våren, vil me sjølvsagt vurdere å endre på dette.

Les mer

Kategorier