01.11.2022 Sørlandske hovudveg – Tore H. Wiik

01.11.2022 Sørlandske hovudveg – Tore H. Wiik

19.09.22 20:53 av Torfinn og Karin Nærland

01.11.2022 kl. 18.00-19.30 på Nærbø bibliotek, Dalvegen 21, Nærbø Velkommen til å høyre forfattar Tore H. Wiik fortelje om si nye bok om Sørlandske hovudveg, ein nostalgisk køyreguide for strekninga Kristiansand til Stavanger. Mange vil nok hugse Riksvei 40 og Riksvei 440 som utfordrande vegstrekning, smal og svingete og mange stader utan fast dekke. Wiik har også gitt ut bok om Sørlandske hovudveg frå Oslo til Kristiansand. Gratis inngang. Arr.: Hå historielag og Hå folkebibliotek

Les mer
21.08.2022 Aktivitetsdag Grødaland - Trivselsbygda

21.08.2022 Aktivitetsdag Grødaland - Trivselsbygda

18.07.22 10:34 av Torfinn og Karin Nærland

21.08.2022 kl. 12-15, Grødaland 64, Nærbø Her vert det trivsel både inn og ute, og du kan bli med på blant anna: møte kalver, kaninar, lam og høner, lage drage og makramé, gå på stylter og spele ringspel i hagen, gå inn i husa og sjå koss folk budde og levde på Jæren i gamle dagar, Sal av lappar, havregraut, saft og kaffi. Inngangspengar: vaksne kr. 40,- / barn og medlemmer i Jærmuseet gratis. Arr: Nærbø Bygdekvinnelag, Hå historielag og Jærmuseet

Les mer
23.08.2022 Fottur til husmannsplassen Myrane

23.08.2022 Fottur til husmannsplassen Myrane

18.07.22 10:31 av Torfinn og Karin Nærland

23.08.2022 kl. 18.00 Ualand, Varhaug Me skal på fottur til den fråflytta husmannsplassen Myrane. Folket her utvandra til Amerika i 1882. Tarald Ueland vert vår lokalkjente turleiar. Turen på ca 2,6 km tur/retur går på traktorveg og siste del i terrenget ut til restane av husmannsplassen. Ta med deg kveldsmat og kaffi i tursekken for ei gilde kveldsstund. Parkering på adressane Holmavatnet 31 og Ueland 100, Varhaug. Køyr gjerne saman, begrensa p-plass.

Les mer
22.09.2022 Historia om Brøyt

22.09.2022 Historia om Brøyt

18.07.22 10:25 av Torfinn og Karin Nærland

22.09.2022 kl. 19.00 på Nærbø bibliotek, Dalvegen 21, Nærbø Nemn ordet brøyt, og folk ser for seg ein gul gravemaskin, som vart produsert gjennom 50 år. Forfattar Kyrre Nese vil ta oss med på ei reise gjennom historia om Brøyt, om brødrene Søyland, fabrikken og alle gravemaskinane. Det handlar om nyskaping, menneskeleg pågangsmot, ei bedrift med eventyrleg vekst, konkurranse og turbulens. Enkel servering, medlemmer kr. 50, ikkje medlemmer kr. 100 Arrangør Hå historielag og Nærbø bibliotek

Les mer
10.05.2022 Alexander Kielland ulukka

10.05.2022 Alexander Kielland ulukka

23.03.22 22:18 av Torfinn og Karin Nærland

Alexander Kielland ulukka - ei personleg oppleving 10.05.2022 kl. 19,Varhaug idrettslag, Opstavegen 583, Varhaug Den 27. mars 1980 kantra bustadplattforma i høg sjø. Av dei 212 personane ombord omkom 123. Oddbjørn Lerbrekk var ein av dei 89 personane som vart redda opp av havet. Han vil fortelje si historie frå ulukka og tida etterpå. Enkel servering, medlemmer kr. 50, andre kr. 100

Les mer
31.03.2022 Iddisar

31.03.2022 Iddisar

29.11.21 22:04 av Torfinn og Karin Nærland

Iddisane – om industrien og kulturen – forfattar og historikar John Gunnar Johnsen I hermetikkbyen Stavanger vaks det fram ein stor grafisk industri knytta til produksjon av etikettar til ulike typar hermetikkboksar. OBS: Dette er same arrangement 17.03.2022 som vart utsatt pga. sjukdom.

Les mer
Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

24.03.21 21:28 av Torfinn og Karin Nærland

Hå historielag frårådar å utvide Grødaland næringsområde nordover mot Grødaland bygdemuseum. For eit museumsanlegg som Grødaland bygdemuseum er det særs viktig å ligge i eit jordbrukslandskap, med store buffersoner til anna aktivitet. Det opne jærlandskapet, samspelet med havet rett vest av tunet og fråvèret av andre forstyrrande landskapselement, er særs viktig for opplevinga og framstillinga av Grødaland som museumsanlegg.

Les mer
Utsetting av årsmøte og arrangement

Utsetting av årsmøte og arrangement

07.02.21 19:27 av Torfinn og Karin Nærland

Ut frå koronasituasjonen vert det planlagte årsmøtet 24.02.2021 utsatt til tidlegast i september 2021. Det sitjande styret fortsett difor i sine funksjonar inntil årsmøtet vert halde. Likeså vil me utsette andre planlagte møter for 1. halvår til hausten. Skulle det vise seg at situasjonen betrar seg mykje, og styresmaktene opnar for meir møteverksemd ut på våren, vil me sjølvsagt vurdere å endre på dette.

Les mer

Kategorier