Grødalandstunet opent på sundagar mai - sept 2021

Grødalandstunet opent på sundagar mai - sept 2021

Gledeleg melding: Grødalandstunet held no opent kl 12-16 på sundagar i perioden mai - september 2021. Som vanleg vil medlemmer frå Hå historielag vera vertskap, saman med tilsette frå Jærmuseet Vitengarden. Meir program for aktiviteten på anlegget vil kome på sidene til Jærmuseet.

Les mer
Utsetting av årsmøte og arrangement

Utsetting av årsmøte og arrangement

Ut frå koronasituasjonen vert det planlagte årsmøtet 24.02.2021 utsatt til tidlegast i september 2021. Det sitjande styret fortsett difor i sine funksjonar inntil årsmøtet vert halde. Likeså vil me utsette andre planlagte møter for 1. halvår til hausten. Skulle det vise seg at situasjonen betrar seg mykje, og styresmaktene opnar for meir møteverksemd ut på våren, vil me sjølvsagt vurdere å endre på dette.

Les mer
Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

Hå historielag frårådar å utvide Grødaland næringsområde nordover mot Grødaland bygdemuseum. For eit museumsanlegg som Grødaland bygdemuseum er det særs viktig å ligge i eit jordbrukslandskap, med store buffersoner til anna aktivitet. Det opne jærlandskapet, samspelet med havet rett vest av tunet og fråvèret av andre forstyrrande landskapselement, er særs viktig for opplevinga og framstillinga av Grødaland som museumsanlegg.

Les mer
26.11.2020 Husmennene på Jæren

26.11.2020 Husmennene på Jæren

26.11.2020 kl. 19 i Lensmannsløa, Løehagen 10, Varhaug Det var ikkje berre ein slags husmenn på Jæren, men mange ulike slag etter kva dei livnærte seg av: jordbruksarbeid eller jorddyrking for bøndene, fiske eller handverk som smed, skomakar eller bygningsarbeidar.

Les mer