29.09.2021 Årsmøte i Hå historielag

29.09.2021 Årsmøte i Hå historielag

Velkommen til utsatt årsmøte 2020 i historielaget den 29.09.2021 kl. 19 i Lensmannsløa på Varhaug. Foredrag ved professor Inge Særheim om stad- og gardsnamn i Hå og Jæren, samt namnetradisjonar på Jæren. Årsmøtesaker, og sjølvsagt servering.

Les mer
25.11.2021 Mat og matskikkar på Jæren i eldre tid

25.11.2021 Mat og matskikkar på Jæren i eldre tid

Me lever i ei tid med overflod av mat, og det er lett tilgang på gode og spennande råvarer frå inn- og utland. Men korleis var kosthaldet på Jæren i eldre tid? Foredrag ved direktør Målfrid Snørteland ved Jærmuseet. Julegraut, kaffi og småkaker.

Les mer
Grødalandstunet opent på sundagar mai - sept 2021

Grødalandstunet opent på sundagar mai - sept 2021

Gledeleg melding: Grødalandstunet held no opent kl 12-16 på sundagar i perioden mai - september 2021. Som vanleg vil medlemmer frå Hå historielag vera vertskap, saman med tilsette frå Jærmuseet Vitengarden. Meir program for aktiviteten på anlegget vil kome på sidene til Jærmuseet.

Les mer
Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

Frårådar utviding næring mot Grødaland bygdemuseum

Hå historielag frårådar å utvide Grødaland næringsområde nordover mot Grødaland bygdemuseum. For eit museumsanlegg som Grødaland bygdemuseum er det særs viktig å ligge i eit jordbrukslandskap, med store buffersoner til anna aktivitet. Det opne jærlandskapet, samspelet med havet rett vest av tunet og fråvèret av andre forstyrrande landskapselement, er særs viktig for opplevinga og framstillinga av Grødaland som museumsanlegg.

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.