Utsetting av årsmøte og arrangement

Utsetting av årsmøte og arrangement

Ut frå koronasituasjonen vert det planlagte årsmøtet 24.02.2021 utsatt til tidlegast i september 2021. Det sitjande styret fortsett difor i sine funksjonar inntil årsmøtet vert halde. Likeså vil me utsette andre planlagte møter for 1. halvår til hausten. Skulle det vise seg at situasjonen betrar seg mykje, og styresmaktene opnar for meir møteverksemd ut på våren, vil me sjølvsagt vurdere å endre på dette.

Les mer
26.11.2020 Husmennene på Jæren

26.11.2020 Husmennene på Jæren

26.11.2020 kl. 19 i Lensmannsløa, Løehagen 10, Varhaug Det var ikkje berre ein slags husmenn på Jæren, men mange ulike slag etter kva dei livnærte seg av: jordbruksarbeid eller jorddyrking for bøndene, fiske eller handverk som smed, skomakar eller bygningsarbeidar.

Les mer
30.08.2020: Fra steinalder til vikingtid

30.08.2020: Fra steinalder til vikingtid

Hå kommune er blant Norges rikeste både på kulturminner og flest funn fra forhistorisk tid. Vi får omvisning på gravfelta på Hå Gamle Prestegård, og så høyre foredrag av arkeolog Olle Hemdorff i Nye Løa etterpå.

Les mer