30.11. Vikingtida si betydning for Noreg som rike

30.11. Vikingtida si betydning for Noreg som rike

Vikingtida si betydning for etablering av Noreg som rike 30.11.2023 kl. 19.00 Jærgarden Kvalbein, Kvalbein 10, Brusand Professor i historie Torgrim Titlestad har spesialisert seg på vikingtid og Noreg sin tidlege historie. Han har skrive fleire bøker både om vikingane og om motstandskampen under 2. verdskrig. Han vil i føredraget vise korleis vikingtida har bidrege til etableringa av Norge som eit rike. I år vert det middag (oksesteik) og kaffi med sosialt drøs. Bindande påmelding seinast 19.11 på sms/tlf til 9962 8327 eller hahistorielag@gmail.com Inngang kr. 350.

Les mer
Bru-ruinen over Ognaelva

Bru-ruinen over Ognaelva

Hå historielag har fått førespurnader etter informasjon om bru-ruinen nær utløpet til Ognaelva. Det vart derfor gjort nettsøk som førte til funn som er samanfatta i denne artikkelen.

Les mer
30.10.2023: Haugianismen i Rogaland 1820-1850

30.10.2023: Haugianismen i Rogaland 1820-1850

30.10.2023 ”En bedre Aand blandt Folket” : Haugianismen i Rogaland 1820-1850 Kl. 18.00 Nærbø bibliotek, Dalvegen 21, Nærbø Foredragshaldar Svein Ivar Langhelle har nettopp skrive ny bok om Haugianismen i Rogaland, og vil halde foredrag basert på boka. Langhelle seier det er ein god del stoff om Hå i boka. Langhelle er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han hadde foredrag om husmennene på Jæren for oss i historielaget i oktober 2020, som sikkert nokon vil hugse. Du kan kjøpe boka av forfattaren under arrangementet. Servering av kaffi og twist. Gratis arrangement. Arrangør: Hå historielag og Hå folkebibliotek

Les mer
17.10.2023 Landbruksreiskap frå 1950-talet

17.10.2023 Landbruksreiskap frå 1950-talet

Landbruksreiskap frå 1950-talet 17.10.2023 kl. 19.00. Trygve Ødemotland, Torlandsvegen 137, Nærbø Trygve Ødemotland er lidenskapeleg interessert i gamle landbruksreiskap, særleg norske. Han har ei stor samling, med hovudtyngde frå 1950-talet. Og mykje anna landbruksrelatert materiell. Opplev og sjå denne private samlinga. Servering av grillmat og vaflar ved Trygve og familien. Inngang kr. 100 pr. person

Les mer
14.09.2023 Digitale arkiv og kjelder du kan nytte

14.09.2023 Digitale arkiv og kjelder du kan nytte

Digitale arkiv og kjelder for historie- og slektsinteresserte 14.09.2023 kl. 18.00 Nærbø bibliotek Kor kan me finne ulik gratis informasjon om historie, hendingar og slekt, når du sit heime med datamaskina? Denne kvelden får du gode tips og pratisk informasjon om kor du kan leite etter dette. Gratis arrangement. Servering av twist og kaffi. Arrangør: Hå historielag og Hå folkebibliotek

Les mer