11.11.2021 Frå pest til kolera

11.11.2021 Frå pest til kolera

Frå pest til kolera. Koronaen i eit historisk perspektiv. Svartedauen og andre dødelege sjukdomar la store delar av landet brakk på 1300-1400 talet. Korleis påverka dette familieliv, samfunnsutviklinga mm. i Noreg?

Les mer
Frå Myrane i Uelandsmarkane til Det kvite hus

Frå Myrane i Uelandsmarkane til Det kvite hus

Ei kortlest 184 år lang reise gjennom fleire slektsledd. Turen går frå den aude husmannsplassen Myrane i Uelandsmarka i Varhaug sokna, og endar opp i Det kvite hus i Washington. Hefte på 12 sider forfatta av Sjur Håland. Utgitt av Ueland historiske forlag i samarbeid med Varhaugbuen, Time Historielag og Hå historielag. Til sals for kr. 50 + porto

Les mer
25.11.2021 Mat og matskikkar på Jæren i eldre tid

25.11.2021 Mat og matskikkar på Jæren i eldre tid

Me lever i ei tid med overflod av mat, og det er lett tilgang på gode og spennande råvarer frå inn- og utland. Men korleis var kosthaldet på Jæren i eldre tid? Foredrag ved direktør Målfrid Snørteland ved Jærmuseet. Julegraut, kaffi og småkaker.

Les mer
29.09.2021 Årsmøte i Hå historielag

29.09.2021 Årsmøte i Hå historielag

Velkommen til utsatt årsmøte 2020 i historielaget den 29.09.2021 kl. 19 i Lensmannsløa på Varhaug. Foredrag ved professor Inge Særheim om stad- og gardsnamn i Hå og Jæren, samt namnetradisjonar på Jæren. Årsmøtesaker, og sjølvsagt servering.

Les mer
Grødalandstunet opent på sundagar mai - sept 2021

Grødalandstunet opent på sundagar mai - sept 2021

Gledeleg melding: Grødalandstunet held no opent kl 12-16 på sundagar i perioden mai - september 2021. Som vanleg vil medlemmer frå Hå historielag vera vertskap, saman med tilsette frå Jærmuseet Vitengarden. Meir program for aktiviteten på anlegget vil kome på sidene til Jærmuseet.

Les mer