30.09.2020 Ny jord programmet

Publisert av Torfinn og Karin Nærland den 29.12.19. Oppdatert 06.10.20.

Ny Jord (Selskap for landets indre kolonisasjon og emigrasjonens innskrenkning) ble dannet i 1908 og fikk i 1915 sitt nåværende navn. Selskapet hadde som formål å minske utvandringen til Amerika. Dette skulle gjøres ved å vise til ulempene ved å dra fra landet og å gi folk en mer realistisk oppfatning av hva de kunne vente seg dersom de emigrerte.

Selskapet arbeidet etter hvert mest for bureising på udyrket jord ved å kjøpe dyrkingsfelt, og på særlige vilkår gi økonomisk tilskudd til bureisere. Fram til midten av 1930-tallet hadde selskapet gitt tilskudd til mer enn 10 000 bureisingsbruk, og det var dyrket over 180 000 dekar jord.

Tarald Oma vil ta oss med på denne reisa i historia. Han er leiar i Time Historielag

Enkel servering, medlemmer kr 50, andre kr. 100.