30.08.2020: Fra steinalder til vikingtid

30.08.2020: Fra steinalder til vikingtid

Publisert av Torfinn og Karin Nærland den 16.08.20. Oppdatert 06.10.20.

Hå kommune er blant Norges rikeste både på kulturminner og flest funn fra forhistorisk tid: fra eldre steinalder 10.000 år før nåtid til vikingtid år 1050 e.v.t. De monumentale røysene på strandgravfeltene i Hå er i en særstilling. Mange andre gravminner, og tufter opptil 90 m lange, vitner om betydelig jordbruksbosetning i mere enn 3000 år i Hå. I museets magasin og utstilling i Stavanger er det mange og betydelige funn fra kommunen; flintoldsaker fra eldre og yngre steinalder (som vitner om sterk kontakt til Danmark), sjeldne sverd fra bronsealder fra mellom-Europa, gullfunn fra eldre jernalder og rike graver fra vikingtid. 

Program:
Kl. 14.00
Dagen starter med magiske toner fra bronselur og vokal på Strandgravfeltet med Gaute Vikdal, Marcel Totolic og Signe Irene Time fra Klang av Oldtid. Bronselur er et instrument som ble brukt for 3-4000 år siden. Lurene som blir brukt denne dagen er kopi laget etter funn av gamle bronselurer i Rog
aland og i Danmark. Denne dagen på Hå kan du oppleve hvordan oldtidsmennesket på Hå har latt tonene vandre over det jærske landskapet.
Kl. 14.15
Strandgravfeltet bak løa på Hå er fra Folkevandringstiden, mellom 200 og 700 e.Kr. Det er et av de største gravfeltene fra denne perioden i Norden. Arkeologisk museum i Stavanger har gjort utgravninger på feltet og funna kan ses på museet i Stavanger.
Arkeolog Olle Hemdorff tar oss med på en vandring på gravfeltet denne dagen og forteller om utgravningene og om hvordan livet kan ha vært her på Hå for 1500 år siden.
15.15
På nye løa møter vi igjen Klang av Oldtid, der de framfører stykket Agnaton inspirert fra gamle Egypt.
Så vil Olle Hemdorff vise bilder og fortelle om de omfattende arkeologiske funna som er gjort på gravfeltet.
Dagen er gratis. Men på grunn av koronasituasjonen må vi ha påmelding til: post.hgp@ha.kommune.no eller tlf. 5179 1660.
Begrenset med plass, så vent ikke for lenge med å melde deg på.
Det blir servert kaffe i nye løa.
Arr: Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, Hå Gamle Prestegard og Hå Historielag