11.11.2021 Frå pest til kolera

11.11.2021 Frå pest til kolera

Publisert av Torfinn Nærland den 14.09.21. Oppdatert 05.10.21.

11.11.2021 kl. 19 i Lensmannsløa, Løehagen 10, Varhaug

Svartedauen og andre dødelege sjukdomar la store delar av landet brakk på 1300-1400 talet. Korleis påverka dette familieliv, samfunnsutviklinga mm. i Noreg?

Historikar Birger Lindanger vil fortelje oss om dette.

Enkel servering, inngang medlemmer kr. 50, andre kr. 100.