24.01.24 Nyttevekster på Jæren

24.01.24 Nyttevekster på Jæren

24.01.2024 kl. 19.00, Lensmannsløa, Løehagen 10, Varhaug
Hobbybotanikar Steinar Undheim vil lære oss om nyttevekstar frå Jæren, med fokus på gamle folketradisjonar knytta til ulike planter. På Jæren finn me også ulike giftige planter, snylteplanter og «kjøttetande» planter, som me vil få høyre meir om.
Servering av kaffi/te og kaffimat.
Inngang kr. 50 for medlemmer, kr. 100 for andre.