Utsatt: 19.03.2020 Ny jord programmet

Utsatt: 19.03.2020 Ny jord programmet

Me må diverre utsette dette møtet pga. situasjonen med korona-viruset. Me vil svært gjerne arrangera dette seinare. 19.03.2020 kl. 19.00 på Nærbø Bibliotek Selskapet hadde som formål å minske utvandringen til Amerika. Dette skulle gjøres ved å vise til ulempene ved å dra fra landet og å gi folk en mer realistisk oppfatning av hva de kunne vente seg dersom de emigrerte.

Les mer
Utsatt: 14.05.2020: Fra steinalder til vikingtid

Utsatt: 14.05.2020: Fra steinalder til vikingtid

Dette arrangementet vert utsett til hausten pga. korona-situasjonen. Hå kommune er blant Norges rikeste både på kulturminner og flest funn fra forhistorisk tid. Vi skal sjå på gravfelta på Hå Gamle Prestegård, og høyre foredrag av arkeolog Olle Hemdorff.

Les mer