Utsatt: 19.03.2020 Ny jord programmet

Utsatt: 19.03.2020 Ny jord programmet

Me må diverre utsette dette møtet pga. situasjonen med korona-viruset. Me vil svært gjerne arrangera dette seinare. 19.03.2020 kl. 19.00 på Nærbø Bibliotek Selskapet hadde som formål å minske utvandringen til Amerika. Dette skulle gjøres ved å vise til ulempene ved å dra fra landet og å gi folk en mer realistisk oppfatning av hva de kunne vente seg dersom de emigrerte.

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.