31.03.2022 Iddisar

31.03.2022 Iddisar

Publisert av Torfinn og Karin Nærland den 29.11.21. Oppdatert 18.07.22.

Iddisane – om industrien og kulturen – forfattar og historikar John Gunnar Johnsen
31.03.2022 kl. 19.00 på
Nærbø bibliotek, Dalvegen 21, Nærbø

I hermetikkbyen Stavanger vaks det fram ein stor grafisk industri knytta til produksjon av etikettar til ulike typar hermetikkboksar. Ordet etikett vart på lokal dialett til «iddikett», som vart forenkla til iddis etter kvart. Det vart laga eit enormt utval av iddisar frå slutten av 1800-talet til 1970-talet. Forfattar og historikar John Gunnar Johnsen har skrive bok om iddisane, og vil ta oss med på ei reise gjennom kunsthistorie, moter, marknadsføring og viktige historiske hendingar.

Enkel servering, inngang medlemmer kr. 50, andre kr. 100.

Dette er same arrangement som 17.03.2022 vart utsatt pga. sjukdom.