11.11.2021 Frå pest til kolera

11.11.2021 Frå pest til kolera

Publisert av Torfinn og Karin Nærland den 14.09.21. Oppdatert 29.11.21.

11.11.2021 kl. 19 i Lensmannsløa, Løehagen 10, Varhaug

Fleire verdsomspennande pandemiar har herja i verda gjennom tidene. Svartedauden, spanskesjuka og andre pestar har lagt store delar av verda brakk og påverka livet. Og nå sist koronaen i vår moderne tid. Historikar Birger Lindanger vil setje koronaen i eit historisk perspektiv for oss.

Enkel servering, inngang medlemmer kr. 50, andre kr. 100